Bismi llaahi Rrahmani Rrahiem,

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden, gebeden en vrede zij met Zijn edele dienaar en Boodschapper Mohammed, en met zijn metgezellen en degenen die hem volgen tot de Dag des Oordeels.

Assalamou 3alaikom wa rahmatoullahi wa barakaatouh,

Welkom op de site van moskee As Soennah. Op deze site willen wij onze leden en andere bezoekers informeren over de gang van zaken wat betreft de moskee.

Momenteel zijn wij bezig met het inzamelen van gelden voor de bouw van een nieuwe moskee. Wij hebben uw (financiële) steun voor de bouw van de moskee hard nodig. Onze vereniging is als ANBI-instelling erkend door de Belastingdienst. Dat betekent dat u uw gift aan onze vereniging kunt aftrekken van de belasting indien u voldoet aan de voorwaarden van de belastingdienst.

De moskee zal volledig gefinancierd worden door vrijwillige giften. Wij doen dan ook een beroep op elke moslim in Zwolle of daarbuiten een bijdrage te leveren voor de bouw van de moskee. Onze Profeet vrede zij met hem heeft gezegd: ” degene die een moskee bouwt al is het ter grootte van een nest van een vogel of zelfs kleiner, Allaah zal voor hem een huis bouwen in het Paradijs ” (Sunan Ibn Maajah)

Aboe Barzah verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei:“Een dienaar van Allah zal tijdens de Dag des Oordeels blijven staan tot hij ondervraagd wordt over zijn ouderdom en hoe hij die besteed heeft; en over zijn kennis en wat hij ermee gedaan heeft en over zijn rijkdom en wat hij ermee gedaan heeft; en over zijn lichaam en hoe hij het opgebruikt heeft” (Tirmidhie: Hasan Sahih)

ALLAH, de Verhevene zegt in de Heilige Qoraan :

“Voorwaar, de moskeeën van Allah worden slechts verzorgd door wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, en die de Salaat onderhoudt en de Zakat geeft en die niemand vreest dan Allah. Hopelijk zijn zij degenen die tot de rechtgeleiden zullen behoren”. (Surah At-Taubah 9:18)

Maar Allah, de Verheve zegt ook het volgende in de Heilige Qoraan:“…en houden hun handen stijf op hun beurzen; zij vergeten God en dus vergeet Hij hen”. (Surah At-Taubah 9:67)

Dus beste broeder en zuster, haast u om uw bijdrage aan de moskee te leveren. We weten immers niet wanneer er een einde komt aan ons leven in deze wereld. En het enige wat ons kan helpen na de dood zijn onze goede daden. Velen zijn u inmiddels voorgegaan en hebben hun bijdrage al aan de moskee gegeven.

En aan Allah komt alle Lof en Glorie toe,

Wa salammou 3alaikoum wa rahmatoullahi wa barakatouh

Moskee As Soennah Zwolle

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *